Kysymyksiä?

koulutus@laatupaivystys.fi

Huolehdimme osallistujista ja järjestäjistä

Tapahtuman osallistujien ja järjestämiseen osallistuvien henkilöiden turvallisuus sekä hyvinvointi ovat prioriteettejamme.

Teemme yhteistyötä alansa luotettavien alansa huippuosaajien kanssa. Haluamme taata kaikille onnistuneen tapahtuman, emmekä näin ollen hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häirintää. Kaikki osallistujat sitoutuvat tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun velvoitteisiin ja oikeuksiin.

Mahdollisten häirintätapausten varalle tapahtumissamme on aina nimettynä kaksi paikalla olevaa häirintäyhdyshenkilöä. Ilmoitamme yhdyshenkilöiden yhteystiedot osallistujille.

Sitoudumme vastuulliseen hallintoon

Hallintotapamme on vastuullista, ennakoivaa ja suunnitelmallista. Noudatamme toimintaamme ohjaavia lakeja, määräyksiä ja sopimuksia. Lisäksi käsittelemme kaikkia henkilötietoja tietosuojalain mukaisesti.

Haluamme jatkuvasti kehittää vastuullisuuttamme. Ole rohkeasti meihin yhteydessä, jos sinulla on ehdotuksia tai havaintoja parannusmahdollisuuksista.

Olemme mukana FIBS:n yritysvastuuverkostossa.

Olemme mukana FIBS:n yritysvastuuverkostossa.

EMERGENCY MEDICINE CAMP

Tapahtumat