Ohjelma
Olhava EMC 2022

Tiedote 8.9.2021

Miten hypotermiasta kärsivä meloja pelastetaan?

 

Ainutlaatuinen simulaatioharjoitus tuo yhteen pelastuksen,
rajavartioston ja terveydenhuollon ammattilaiset:

 

Toista kertaa järjestettävässä tapahtumassa harjoitellaan simulaation keinoin ainutlaatuisissa Repoveden kansallispuiston maisemissa.

 

Olhava Emergency Medicine
Camp:ssa sairaanhoidon ammattilaiset yöpyvät metsässä ja harjoittelevat
pelastamaan korkealta pudonneen kiipeilijän, pään vamman saaneen
maastopyöräilijän ja hypotermisen melojan.

Koronan kiihdyttämän kotimaanmatkailun ja eräilyboomin myötä kansallispuistojen
kävijämäärät ovat nousseet, mikä on johtanut myös luonnossa sattuneiden
onnettomuuksien määrän kasvuun. OEMC:n tarkoituksena on päivittää alan
toimijoiden osaamista ja simuloida mahdollisimman aidon tuntuisia tilanteita.
Koulutuksesta vastaavat terveydenhuollon huippuosaajat, ja pelastustyössä aidon
ympäristön luo muun muassa rajavartioston helikopteri.

OEMC erikoisuus ei kuitenkaan ole vain todentuntuiset harjoitukset ja haastavat
eräolosuhteet, vaan siinä yhteistyötä tekevät tahot:

“Se, että koulutusta tarjoavat eri viranomaistahot, oppilaitokset ja yritykset
yhdessä on täysin poikkeuksellista. Tosipaikan tullen on tärkeää, että
yhteistyö eri toimijoiden välillä on saumatonta, minkä vuoksi myös yhteisiä
harjoituksia vaaditaan. Terveydenhoidon alalla on pitkään puhuttu tästä
tarpeesta, mutta toistaiseksi voimien yhdistämistä on nähty vähän – siksi
onkin erityisen hienoa päästä vihdoin toteuttamaan tämä kokonaisuus”, kertoo
leirin järjestäjä, vastuulääkäri Johannes Kärkkäinen.


Olhava Emergency Medicine Campille osallistuu erähenkisiä ensi- ja sairaanhoitajia
sekä lääkäreitä, jotka työskentelevät sairaaloissa, ensihoidossa ja päivystyksessä.
Osallistujat pistävät itsensä likoon eräolosuhteista nauttien – tapahtumassa siirrytään
rastilta toiselle maastopyöräillen, meloen ja kiipeillen. Simulaatioiden lisäksi luvassa
on yhteisiä työpajoja ja luentoja erilaisissa ympäristöissä, kuten kodassa, kallion
jyrkänteellä, saaressa ja ambulanssissa.

Lisätietoja:

 

Johannes Kärkkäinen
POKS-päivystyksen vastuulääkäri ja OEMC:n perustaja
+358 50 361 0418
johannes.karkkainen@gmail.com


Olhava Emergency Medicine Camp lyhyesti

 

OEMC:n järjestäjänä toimii Kymenlaakson Laatupäivystys Oy yhteistyössä
Kymenlaakson terveys- ja sosiaalipalveluiden, pelastuslaitoksen, rajavartioston,
Metsähallituksen, Finn’EM ry:n ja XAMK:n, eli Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulun kanssa. Kymenlaakson Laatupäivystys Oy on
päivystyspalveluita tarjoava kotimainen yritys. Heille tärkeää on ammatillinen kehitys
ja yhdessä tekeminen, joista koulutuskokonaisuus on erinomainen käytännön
esimerkki.

OEMC - Päiväohjelma

Olhava 2022 -päiväohjelma

Tiistai 20.9.

1900-2000 iltapala, Valkjärven varausleirialue

2000-2030 käskynjako, Valkjärven varausleirialue

2030-2100 siirtyminen yöpymispaikoille

 

Keskiviikko 21.9.

0600-0630 aamupala yöpymispaikoilla

0630-0700 siirtyminen rasteille

0700-1100 rastit: R1 melonta, R2 kiipeily, R3 pyöräily, (palovamma vapaa)

1100-1130 siirtyminen lounaalle

1130-1300 lounas, Olhava

1300-1330 siirtyminen rasteille

1330-1730 rastit R1 pyöräily, R2 melonta, R3 Palovamma, (kiipeily vapaa)

1730-1800 siirtyminen illalliselle

1800-1930 illallinen (ja sauna) Valkjärven varausleirialue

1930-2000 siirtyminen yöpymispaikoille

 

Torstai 22.9.

0600-0630 aamupala yöpymispaikoilla

0630-0700 siirtyminen rasteille

0700-1100 rastit R1 palovamma, R2 pyöräily, R3 kiipeily, (melonta vapaa)

1100-1130 siirtyminen lounaalle

1130-1300 lounas, Valkjärven varausleirialue

1300-1330 siirtyminen rasteille

1330-1730 rastit R1 kiipeily, R2 palovamma, R3 melonta, (pyöräily vapaa)

1730-1800 siirtyminen illalliselle

1800-1930 illallinen

1930-2200 sauna, Valkjärven varausleirialue

2200-2230 siirtyminen yöpymispaikoille

 

Perjantai 23.9.

0900-1000 aamupala, Valkjärven varausleirialue

1000-1030 tapahtuman lopetus

1030-1100 siirtyminen autoille

TAPAHTUMAN OHJELMASISÄLTÖ

 

Tapahtumassa kierretään ryhmänä koulutusrastilta toiselle. Kukin ryhmä käy vuorollaan kullakin koulutustapahtuman neljästä rastista. Siirtyminen rastilta toiselle tapahtuu kävellen ja lisäksi kolmella neljästä rastista on luvassa liikunnallista aktiviteettia. Rastien lisäksi tapahtumassa on pari lyhkäistä luentoa lounaan ja illallisen yhteydessä.

 

Rastit ovat:

 

”Kevätvesiin”

Tapahtumapaikka Karhulahti (Karhulahden kodan ranta). Melontarastilla harjoitellaan tiiminä hypotermiapotilaan hoitoon, liikuttamiseen, elvytykseen ja kuljettamiseen liittyviä asioita ensihoidon ja pelastuksen näkökulmasta. Rastilla on käytössä LUCAS-painantaelvytyslaite sekä KYMPE:n venekalustoa. Kouluttajina Dimitry Lisitsyn, Saana Saltevo, Emma Klemettila ja Matti Luiro. Lisäksi melontaoppaamme Roope Roine ja Anssi Nupponen näyttävät miten melonnan ammattilaiset pelastavat vedenvaraan joutuneen kuivalle maalle. Simulaation jälkeen osallistujat pääsevät melomaan melontaoppaidemme johdolla.

 

”Pää edellä”

Tapahtumapaikka Mustalammen itäpuolella Kivisilmäntien varressa. Maastopyörärastilla harjoitellaan tiiminä aivovammapotilaan arvioimiseen, hoitoon, lämpimänä pitämiseen, kuljetuskuntoon saattamiseen ja kuljetukseen liittyviä asioita ensihoidon näkökulmasta. Rastilla on käytössä Kymsoten ambulanssi ensivasteen, hoitotason ja edelleen lääkäriyksikön varustein. Kouluttajina toimivat anestesiologi Ville Sinisalo, ensihoitaja Jaana Virtanen, ensihoitaja Akseli Kärkkäinen ja Töölön neurotehon pomo Jari Siironen. Simulaation jälkeen osallistujat pääsevät maastopyöräilemään maastopyöräoppaamme Marko Hakolahden johdolla.

 

”Tonttiin”

Tapahtumapaikka Olhavan kallion alla. Kiipeilyrastilla harjoitellaan tiiminä korkealta pudonneen rintakehää ja lantiota loukanneen kiipeilijän arviota, hoitoa ja kuljetuskuntoon saattamista ensihoidon näkökulmasta. Kiipeilyrastille mukaan liittyy rajavartiolaitoksen kopteri ensimmäisenä koulutuspäivänä. Kouluttajina toimivat Kirsi Hokkanen, Juho Liukkonen, Jukka Kettunen, Johanna Gröönroos. Lisäksi vuoristo-opas Tatu Autio näyttää yhdessä kiipeilyohjaaja Felix Damskin kanssa kuinka kiipeilijät pelastavat toisensa pystysuoralta kallionseinämältä. Simulaation jälkeen vuoristo-oppaat Petter Reuter ja Tatu Autio sekä kiipeilyohjaaja Felix Damski järjestävät kiipeily- ja laskeutumisaktiviteettia.

 

”Palovamma”

 

Kouluttajina rastilla Maarit Hult, Antti Hanhilahti ja Heljä Vänni.

  

Maastosimulaatioiden jälkeen on vuorossa urheilua. Urheiluharrasteista pyöräilyssä ja melonnassa lämpö pysyy parhaiten yllä. Kiipeilyä/laskeutumista varten kannattaa pukeutua lämpimämmin. Kaikki harrasteissa tarvittavat erikoisvarusteet saat oppailta. Harrasteisiin kannattaa laittaa jalkaan kevyet lenkkarit.

UENNOT/TYÖPAJAT RASTEILLA JA RUOKAILUJEN YHTEYDESSÄ:

 

MELONTA:

-Pelastustoiminta Repoveden kansallispuistossa, vs. palomestari  KYMPE

-FINHEMS10 ensihoitotehtävälle?, ensihoitolääkäri Markus Lyyra

-Hypotermiapotilaan ensihoito, ensihoitaja Dimitri Lisitsyn

-LUCAS, ensihoitaja Dimitri Lisitsyn ja ensihoitolääkäri Markus Lyyra

 

PYÖRÄILY:

-Ensihoitotehtävällä Repoveden kansallispuistossa, ensihoitaja Jaana Virtanen

-Aivovammapotilaan ensihoito, anestesiologi Ville Sinisalo

-RSI-protokolla, anestesiologi Ville Sinisalo

-Lämpötaloudesta huolehtiminen, ensihoitaja Jaana Virtanen

 

KIIPEILY:

-Damage control resuscitation, ensihoitolääkäri Timo Jama

-Torakostomia, akuuttilääkäri Kirsi Hokkanen ja ensihoitolääkäri Timo Jama

-Lantiovyön asetus, akuuttilääkäri Kirsi Hokkanen ja ensihoitolääkäri Timo Jama

 

PPKL:

-Aivovamma – sekundaarivamman ehkäisy, neurokirurgi Jari Siironen

-Traumatiimitoiminta, ortopedi Antti Oksanen

-eFAST Juho Liukkonen

-Pään CT päivystysalueella, Jari Siironen

-Siirtokuljetukseen valmistautuminen, akuuttilääkäri Juho Liukkonen

LOUNASLUENTO 21.9.

Paikka: Olhavan kallio

-Kymsoten puheenvuoro

-Rajan kopteri ensihoitotehtävälle? Rajavartiolaitos

-Vinssaustekniikat Rajavartiolaitos

-Helikopteripelastusharjoitus

 

-Kiipeilypelastusnäytös, vuoristo-opas Tatu Autio ja kiipeilyohjaaja Felix Damsk

 

ILLALLISLUENTO 21.9.

Paikka: Valkjärven varausleirialue

-Finn’Em puheenvuoro, Dimitri Lisitsyn

-Puolustusvoimien rooli Repoveden alueella

-Riskien hallinta outdoor -työssä, retkeilyopas Roope Roine

-Vuoristo-oppaan työ ja koulutus, vuoristo-oppaat Tatu Autio ja Petter Reuter

-Syvemmälle skutsiin?, ensihoitoja Dimitri Lisitsyn

 

LOUNASLUENTO 22.9.

Paikka: Valkjärven varausleirialue

-Metsähallituksen puheenvuoro

-Kommunikaatio potilastyössä, simulaatiokouluttaja Kalle Kinnunen

 

ILLALLISLUENTO 22.9.

Paikka: Valkjärven varausleirialue

-Kertaus on opintojen äippä:

-Korkealta pudonnut kiipeilijä; Timo, Kirsi, Ossi, Antti

-Päänsä loukannut pyöräilijä; Ville, Jaana, Jari, Juho

-Hypoterminen meloja; Markus, Dimitri, Saku

-Traumatologisen osaamisen syventäminen ulkomailla, ortopedi Antti Oksanen