OLHAVA EMC

Tiedote 8.9.2021

Miten hypotermiasta kärsivä meloja pelastetaan?

 

Ainutlaatuinen simulaatioharjoitus tuo yhteen pelastuksen,
rajavartioston ja terveydenhuollon ammattilaiset:

 

Toista kertaa järjestettävässä tapahtumassa harjoitellaan simulaation keinoin ainutlaatuisissa Repoveden kansallispuiston maisemissa.

 

Olhava Emergency Medicine
Camp:ssa sairaanhoidon ammattilaiset yöpyvät metsässä ja harjoittelevat
pelastamaan korkealta pudonneen kiipeilijän, pään vamman saaneen
maastopyöräilijän ja hypotermisen melojan.

Koronan kiihdyttämän kotimaanmatkailun ja eräilyboomin myötä kansallispuistojen
kävijämäärät ovat nousseet, mikä on johtanut myös luonnossa sattuneiden
onnettomuuksien määrän kasvuun. OEMC:n tarkoituksena on päivittää alan
toimijoiden osaamista ja simuloida mahdollisimman aidon tuntuisia tilanteita.
Koulutuksesta vastaavat terveydenhuollon huippuosaajat, ja pelastustyössä aidon
ympäristön luo muun muassa rajavartioston helikopteri.

OEMC erikoisuus ei kuitenkaan ole vain todentuntuiset harjoitukset ja haastavat
eräolosuhteet, vaan siinä yhteistyötä tekevät tahot:

“Se, että koulutusta tarjoavat eri viranomaistahot, oppilaitokset ja yritykset
yhdessä on täysin poikkeuksellista. Tosipaikan tullen on tärkeää, että
yhteistyö eri toimijoiden välillä on saumatonta, minkä vuoksi myös yhteisiä
harjoituksia vaaditaan. Terveydenhoidon alalla on pitkään puhuttu tästä
tarpeesta, mutta toistaiseksi voimien yhdistämistä on nähty vähän – siksi
onkin erityisen hienoa päästä vihdoin toteuttamaan tämä kokonaisuus”, kertoo
leirin järjestäjä, vastuulääkäri Johannes Kärkkäinen.


Olhava Emergency Medicine Campille osallistuu erähenkisiä ensi- ja sairaanhoitajia
sekä lääkäreitä, jotka työskentelevät sairaaloissa, ensihoidossa ja päivystyksessä.
Osallistujat pistävät itsensä likoon eräolosuhteista nauttien – tapahtumassa siirrytään
rastilta toiselle maastopyöräillen, meloen ja kiipeillen. Simulaatioiden lisäksi luvassa
on yhteisiä työpajoja ja luentoja erilaisissa ympäristöissä, kuten kodassa, kallion
jyrkänteellä, saaressa ja ambulanssissa.

Lisätietoja:

 

Johannes Kärkkäinen
POKS-päivystyksen vastuulääkäri ja OEMC:n perustaja
+358 50 361 0418
johannes.karkkainen@gmail.com


Olhava Emergency Medicine Camp lyhyesti

 

OEMC:n järjestäjänä toimii Kymenlaakson Laatupäivystys Oy yhteistyössä
Kymenlaakson terveys- ja sosiaalipalveluiden, pelastuslaitoksen, rajavartioston,
Metsähallituksen, Finn’EM ry:n ja XAMK:n, eli Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulun kanssa. Kymenlaakson Laatupäivystys Oy on
päivystyspalveluita tarjoava kotimainen yritys. Heille tärkeää on ammatillinen kehitys
ja yhdessä tekeminen, joista koulutuskokonaisuus on erinomainen käytännön
esimerkki.

Päiväohjelma 2023

OEMC - Päiväohjelma

Tiistai 19.9.

1500 – 1900 Taitopaja ja välinekoulutus

1800 – 1900 Iltapala, Valkjärven varausleirialue

1900 – 1920 Käskynjako, Valkjärven varausleirialue

2000 – Siirtyminen yöpymispaikoille

 

Keskiviikko 20.9.

0600-0630 aamupala yöpymispaikoilla

0630-0700 siirtyminen rasteille

0700-1100 rastit: R1 melonta, R2 kiipeily, R3 pyöräily, (palovamma vapaa)

1100-1130 siirtyminen lounaalle

1130-1300 lounas, Karhulahti

1300-1330 siirtyminen rasteille

1330-1730 rastit R1 pyöräily, R2 melonta, R3 Palovamma, (kiipeily vapaa)

1730-1800 siirtyminen illalliselle

1800-1930 illallinen (ja sauna) Valkjärven varausleirialue

1930-2000 siirtyminen yöpymispaikoille

 

Torstai 21.9.

0600-0630 aamupala yöpymispaikoilla

0630-0700 siirtyminen rasteille

0700-1100 rastit R1 palovamma, R2 pyöräily, R3 kiipeily, (melonta vapaa)

1100-1130 siirtyminen lounaalle

1130-1300 lounas, Karhulahti

1300-1330 siirtyminen rasteille

1330-1730 rastit R1 kiipeily, R2 palovamma, R3 melonta, (pyöräily vapaa)

1730-1800 siirtyminen illalliselle

1800-1930 illallinen

1930-2200 sauna, Valkjärven varausleirialue

2200-2230 siirtyminen yöpymispaikoille

 

Perjantai 22.9.

0900-1000 aamupala, Valkjärven varausleirialue

1000-1030 tapahtuman lopetus

1030-1100 siirtyminen autoille

TAPAHTUMAN OHJELMASISÄLTÖ

 

Tapahtumassa kierretään ryhmänä koulutusrastilta toiselle. Kukin ryhmä käy vuorollaan kullakin koulutustapahtuman neljästä rastista. Siirtyminen rastilta toiselle tapahtuu kävellen ja lisäksi kolmella neljästä rastista on luvassa liikunnallista aktiviteettia. Rastien lisäksi tapahtumassa on pari lyhkäistä luentoa lounaan ja illallisen yhteydessä.

 

Rastit ovat:

 

”Rapatessa roiskuu”

Tapahtumapaikka Karhulahti (Karhulahden kodan ranta). Vuotorastilla
harjoitellaan vuotavan potilaan hoitoon liittyviä asioita aina ensiauttajasta lääkäriyksikön toimintaan. Kouluttajina Dimitry Lisitsyn, Kristian Ahlers, Emma
Klemettila ja Tessa Korda. Lisäksi melontaoppaamme Roope Roine ja Anssi
Nupponen yhdessä, rajavartiolaitoksen kanssa, näyttävät miten potilas pelastetaan vedestä tai kajakista suoraan kopteriin. Simulaation jälkeen osallistujat
pääsevät melomaan melontaoppaidemme johdolla.

 

”Pää edellä”

Tapahtumapaikka Mustalammen itäpuolella Kivisilmäntien varressa. Maastopyörärastilla harjoitellaan tiiminä aivovammapotilaan arvioimiseen, hoitoon, lämpimänä pitämiseen, kuljetuskuntoon saattamiseen ja kuljetukseen liittyviä asioita ensihoidon näkökulmasta. Rastilla on käytössä Kymsoten ambulanssi ensivasteen, hoitotason ja edelleen lääkäriyksikön varustein. Kouluttajina toimivat anestesiologi Ville Sinisalo, ensihoitaja Jaana Virtanen, ensihoitaja Akseli Kärkkäinen ja Töölön neurotehon pomo Jari Siironen. Simulaation jälkeen osallistujat pääsevät maastopyöräilemään maastopyöräoppaamme Marko Hakolahden johdolla.

 

”Kyy”

Tapahtumapaikka Olhavan kallion alla. Kiipeilyrastilla harjoitellaan tiiminä
kyyn pureman saaneen sokkisen kiipeilijän arviota,
hoitoa ja kuljetuskuntoon saattamista ensihoidon näkökulmasta.
Kouluttajina toimivat Juho Liukkonen, Markus Lyyra, Salomon Nelimarkka ja Leena Isosvi. Lisäksi vuoristo-opas Tatu Autio
näyttää yhdessä kiipeilyohjaaja Felix Damskin kanssa kuinka kiipeilijät
pelastavat toisensa pystysuoralta kallionseinämältä. Simulaation jälkeen
vuoristo-oppaat Petter Reuter ja Tatu Autio sekä kiipeilyohjaaja Felix
Damski järjestävät kiipeily- ja laskeutumisaktiviteettia.

 

”Palovamma”

 

Tapahtumapaikkana Valkjärven leirialueen nuotiopaikka. Palovammarastilla harjoitellan nuotioon kaatuneen retkeilijän hoitoa ja palovammojen vakavuuden arviointia. Kouluttajina rastilla Maarit Hult, Aapo Laiho, Johanna Grönroos ja Heljä Vänni. Simulaation jälkeen yhteistä aikaa muurikkalättyjen merkeissä.

  

Maastosimulaatioiden jälkeen on vuorossa urheilua. Urheiluharrasteista pyöräilyssä ja melonnassa lämpö pysyy parhaiten yllä. Kiipeilyä/laskeutumista varten kannattaa pukeutua lämpimämmin. Kaikki harrasteissa tarvittavat erikoisvarusteet saat oppailta. Harrasteisiin kannattaa laittaa jalkaan kevyet lenkkari

UENNOT/TYÖPAJAT RASTEILLA JA RUOKAILUJEN YHTEYDESSÄ:

 

MELONTA:

-Pelastustoiminta Repoveden kansallispuistossa, vs. palomestari  KYMPE

-FINHEMS10 ensihoitotehtävälle?, ensihoitolääkäri Markus Lyyra

-Hypotermiapotilaan ensihoito, ensihoitaja Dimitri Lisitsyn

-LUCAS, ensihoitaja Dimitri Lisitsyn ja ensihoitolääkäri Markus Lyyra

 

PYÖRÄILY:

-Ensihoitotehtävällä Repoveden kansallispuistossa, ensihoitaja Jaana Virtanen

-Aivovammapotilaan ensihoito, anestesiologi Ville Sinisalo

-RSI-protokolla, anestesiologi Ville Sinisalo

-Lämpötaloudesta huolehtiminen, ensihoitaja Jaana Virtanen

 

KIIPEILY:

-Damage control resuscitation, ensihoitolääkäri Timo Jama

-Torakostomia, akuuttilääkäri Kirsi Hokkanen ja ensihoitolääkäri Timo Jama

-Lantiovyön asetus, akuuttilääkäri Kirsi Hokkanen ja ensihoitolääkäri Timo Jama

 

PPKL:

-Aivovamma – sekundaarivamman ehkäisy, neurokirurgi Jari Siironen

-Traumatiimitoiminta, ortopedi Antti Oksanen

-eFAST Juho Liukkonen

-Pään CT päivystysalueella, Jari Siironen

-Siirtokuljetukseen valmistautuminen, akuuttilääkäri Juho Liukkonen

LOUNASLUENTO 21.9.

Paikka: Olhavan kallio

-Kymsoten puheenvuoro

-Rajan kopteri ensihoitotehtävälle? Rajavartiolaitos

-Vinssaustekniikat Rajavartiolaitos

-Helikopteripelastusharjoitus

 

-Kiipeilypelastusnäytös, vuoristo-opas Tatu Autio ja kiipeilyohjaaja Felix Damsk

 

ILLALLISLUENTO 21.9.

Paikka: Valkjärven varausleirialue

-Finn’Em puheenvuoro, Dimitri Lisitsyn

-Puolustusvoimien rooli Repoveden alueella

-Riskien hallinta outdoor -työssä, retkeilyopas Roope Roine

-Vuoristo-oppaan työ ja koulutus, vuoristo-oppaat Tatu Autio ja Petter Reuter

-Syvemmälle skutsiin?, ensihoitoja Dimitri Lisitsyn

 

LOUNASLUENTO 22.9.

Paikka: Valkjärven varausleirialue

-Metsähallituksen puheenvuoro

-Kommunikaatio potilastyössä, simulaatiokouluttaja Kalle Kinnunen

 

ILLALLISLUENTO 22.9.

Paikka: Valkjärven varausleirialue

-Kertaus on opintojen äippä:

-Korkealta pudonnut kiipeilijä; Timo, Kirsi, Ossi, Antti

-Päänsä loukannut pyöräilijä; Ville, Jaana, Jari, Juho

-Hypoterminen meloja; Markus, Dimitri, Saku

-Traumatologisen osaamisen syventäminen ulkomailla, ortopedi Antti Oksanen

EMERGENCY MEDICINE CAMP

Tapahtumat