Ultramestareiden UÄ-koulutus 3&4, 1-2.9.2025

Koulutuksessa opetetaan suorittamaan tavalliset ultraääniavusteiset toimenpiteet. Lisäksi koulutuksessa käsitellään tuki- ja liikuntaelinten ultraääntä. Toinen päivä paneudutaan ultraäänen käyttöön shokkipotilaan ja hengenahdistuspotilaan diagnostiikassa. Koulutuksen lähtökohta on kliinikon näkemys – akuuttilääkärikouluttajat opettavat asioita siten kuin niitä itsekin omassa työssään tekevät. Koulutuksessa panostetaan erityisesti ohjattuun harjoitteluun.

Kohderyhmä: Akuuttilääkärit, sisätautilääkärit, kirurgit, anestesia- ja ensihoitolääkärit, yleislääkärit, päivystävät lääkärit
Järjestäjä: Ultra-Mestarit Oy
Ajankohta: 1-2.9.2025
Paikka: Salpausselänkatu 28A toinen kerros, 45100 Kouvola
Osallistujamäärä: 14
Yhteistyössä: Laatupäivystys, Philips, FinnEM ry
Osallistumismaksu: 990e € (+ALV 24%)
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuminen voidaan kuitenkin siirtää toiselle henkilölle ilmoittamalla ossi@ultramestarit.fi sähköpostitse.

Toteutus

Uskomme ultraäänen olevan käden taito, jota ei luennolla istumalla opita. Osallistujien tulee perehtyä ennakkomateriaaleihin, jolloin lähiopetuspäivässä voidaan pitää luennot lyhyenä ja keskittyä kädestä pitäen opettamiseen. Harjoittelun tukena käytetään terveitä vapaaehtoisia mallipotilaita.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää kliinikon tekemän ultraäänitutkimuksen yleisimmät soveltamismahdollisuudet ja tietää perusteet tutkimuksen toteuttamisesta käytännössä. Osallistuja osaa tunnistaa tavallisimmat patologiset ultraäänilöydökset ja tietää milloin löydöksestä tulee konsultoida. Osallistuja ymmärtää vierikaikukuvauksen tuoman lisäarvon anamneesin ja kliinisen tutkimuksen ohella.

Sisältö

 • Laskimon kanylointi
 • Arterianäyte/-n kanylointi
 • Pleurapunktio
 • Askitespunktio
 • Rakkopunktio
 • Vierasesine
 • Nestekertymä/abskessi
 • Selluliitti
 • Nivelnesteily
 • Murtuma
 • Jännevamma
 • Lonkkamurtuman puudutus
 • Silmä
 • Shokkipotilaan RUSH-protokolla
 • Hengenahdistuspotilaan BLUE-protokolla

Ohjelma

Aikataulu molempina päivinä sama:

10.00 Tilaisuuden avaus ja yhteistyökumppanin puheenvuoro
10.15 teoriaopetusta ja ohjattua harjoittelua
12.30 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
13.15 Teoriaopetus ja ohjattu harjoittelu jatkuu
15.00 kahvitauko
15.15 Teoriaopetus ja ohjattu harjoittelu jatkuu
17.55-18.00 Päivän päätös ja yhteenveto päivästä.

Esitietovaatimukset

Osallistujalta edellytetään ainakin vähäinen kokemus ultraäänen käytöstä vatsan alueella ja sydämestä – esimerkiksi osallistuminen näiden alueiden ultraäänikoulutukseen.

Oppimateriaalit osoitteessa: https://ultramestarit.fi/oppimateriaalit/

 • BLUE-protokolla hengitysvajauksessa (video)
 • Shokkipotilaan UÄ: RUSH-protokolla (video)
 • Ultraääniavusteiset toimenpiteet (pdf)
  Yhteensä 4 h.


Yhteensä 8 h.

Erikoistumistunnit

Erikoistumistunteja haetaan seuraaville erikoisaloille:

 • Akuuttilääketiede 15
 • Kirurgia / runkokoulutus 15
 • Radiologia 15
 • Sisätaudit / eriytyvä koulutus 10
 • Sisätaudit / runkokoulutus 10
 • Аnestesiologia ja tehohoito 15
 • Geriatria 15
 • Kardiologia 15
 • Syöpätaudit 15
 • Кeuhkosairaudet ja allergologia 15
 • Yleislääketiede 15

Lisätietoja

Ossi Hannula,
akuuttilääketieteen el, lääkärikouluttajan erityispätevyys,
ossi@ultramestarit.fi, 0405181331

Pdf-versio kutsusta: Koulutuskutsu 1-2.9.2025

990,00 

14 / 14 kpl jäljellä

EMERGENCY MEDICINE CAMP

Tapahtumat