Mediatiedote – Hanko EMC

Tiedote 6.6.2024

Hangossa simuloidaan onnettomuuksia aidoissa olosuhteissa – yhteisharjoitus parantaa alueen turvallisuutta

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Hanko Emergency Medicine Camp pidetään Hangon alueella maanantaista torstaihin 10.–13.6.2024. Tapahtumassa terveydenhuollon ammattilaiset, viranomaiset ja paikalliset toimijat simuloivat yhdessä alueelle tyypillisiä onnettomuuksia. Moniammatillisen toiminnan lisäksi koulutustapahtuman teemana on stressinhallinta vaikeissa tilanteissa.

Traumasimulaatiokoulutus Hanko Emergency Medicine Camp (Hanko EMC) järjestetään ensimmäistä kertaa 10.–13.6.2024.

Tapahtumassa eri puolilta Suomea saapuvat terveydenhuollon ammattilaiset simuloivat yhdessä viranomaisten ja paikallisten toimijoiden kanssa aidoissa olosuhteissa laitesukellus-, veneturma- sekä laskuvarjohyppyonnettomuudet. Kyseessä on todellisia, alueelle tyypillisiä riskejä.

– Tapahtuma on mielestäni Hangon näköinen. Alueella esimerkiksi koulutetaan paljon laitesukeltajia ja siellä on suosittuja sukelluspaikkoja. Lisäksi Hangossa harrastetaan purjelautailua sekä laskuvarjohyppyä, joten sen tyyppiset vammat ovat hyvin mahdollisia, kertoo kurssin johtaja Kalle Kinnunen.

Hanko on tietysti myös suosittu veneily- ja kesäkaupunki. Tapahtuman veneturmarastilla eri toimijoiden ammattilaiset harjoittelevat pelastamaan usean veden varaan joutuneen veneilijän. Harjoituksessa osallistujat joutuvat pohtimaan, miten ja missä potilaat hoidetaan sekä miten heidät saadaan kuljetettua hoitopaikkaan.

– Moniammatilliset simulaatiot kehittävät tiimityötaitoja sekä ymmärrystä potilaan hoitoketjusta ja osallistujan omasta roolista kokonaiskuvassa. Kaikki toimijat hyötyvät harjoituksista.

Kinnunen uskoo, että harjoituksella pystytään aidosti parantamaan alueen turvallisuutta – varsinkin kun tapahtuma toteutetaan yhdessä Rajavartiolaitoksen, Meripelastusseuran, Hangon Itäsataman eli pursiseura Hangö Segelföreningen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.

– Eikä tapahtuma hyödytä vain Hankoa, vaan harjoituksemme ovat skaalattavissa muihinkin paikkoihin, joissa vastaavia onnettomuuksia tapahtuu.

Stressinhallinnasta apua terveydenhuollon haasteisiin

Hanko EMC on uusin EMC-simulaatiokoulutus. Repoveden kansallispuistossa syksyisin pidettävä Olhava EMC ja Lapissa talvella tapahtuva Pyhä EMC on molemmat järjestetty jo kolme kertaa.

Hangon tapahtuman erityispiirteenä on sijainnin lisäksi uusi osuus resilienssistä ja stressinhallinnasta. Tutkimusten mukaan stressinhallinnalla on merkittävä vaikutus ihmisen suorituskykyyn ja tilannetietoisuuteen.

– Esimerkiksi monipotilas- ja suuronnettomuustapausten johtajien saama tietomäärä on älyttömän suuri, ja korkeilla stressitasoilla on mahdotonta ottaa vastaan kaikkea relevanttiakaan informaatiota ja ylläpitää tilannetietoisuutta. Stressitason liian korkeaa nousua on huomattu paljon suuronnettomuutta väheisemmissäkin hoitotilanteissa. Tutkimuksissa on huomattu, että jo lyhyt interventio stressiin parantaa tilannetietoisuutta ja päätöksentekokykyä.

Yhtenä kurssin tavoitteista onkin lisätä tietoisuutta stressinhallinnan merkityksestä sekä antaa terveydenhuollon ammattilaisille työkaluja siihen.

– Me emme pysty lisäämään resursseja terveydenhuoltoon, mutta pystymme vahvistamaan siellä työskentelevien ammattilaisten hyvinvointia ja valmiutta. Hyvinvoivina he voivat tehdä niin potilaan kuin taloudenkin kannalta hyviä päätöksiä.

Media on tervetullut 11. ja 12. kesäkuuta klo 13 seuraamaan Hanko Emergency Medicine Campin veneturmarastia Hangon Itäsatamaan.

Hanko Emergency Medicine Camp -tapahtuma on Suomen Laatupäivystys Oy:n, Suomen Meripelastusseuran, Rajavartiolaitoksen, Finn’Em ry:n, HUS:n sekä Länsi-Uudenmaan  Pelastuslaitoksen yhteinen ponnistus. Hanko EMC:n sisartapahtumia ovat syksyisin Repoveden kansallispuistossa järjestettävä Olhava Emergency Medicine Camp ja kevättalvisin Lapissa järjestettävä Pyhä Emergency Medicine Camp. Tapahtumat keskittyvät alueille tyypillisiin onnettomuuksiin ja hätätilanteisiin.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Kalle Kinnunen
Tapahtuman johtaja
+358 44 313 1485
kalle@laatupaivystys.fi

EMERGENCY MEDICINE CAMP

Tapahtumat