Vastuullisuus

Pyha Emc

Emergency Medicine Camp syntyi ajatuksesta luoda uudenlainen ensi- ja akuuttihoidon koulutustapahtuma autenttisessa ympäristössä, jossa eri alojen ammattilaiset toimivat yhteistyössä.

Tapahtumat parantavat kansallispuistojen turvallisuutta ja vahvistavat viranomaisyhteistyötä.

Vastuullisuuden ja kestävyyden huomioiminen on tärkeää toimiessamme luonnossa haastavissa olosuhteissa.

Kunnioitamme ympäristöä

Kunnioitamme ja arvostamme luontoa, joka toimii tapahtumien areenana. Tämän teemme minimoimalla tapahtumiemme ympäristövaikutukset. Suosimme julkista liikennettä ja kimppakyytejä sekä paikallisia
palveluita ja tuottajia. Tämän lisäksi suunnittelemme logistiikkamme huolellisesti.

Hankinnoissamme valintojamme ohjaa kestävyys ja vastuullisuus. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Noudatamme Metsähallituksen ohjeita
vastuullisesta retkeilystä.

Olemme sitoutuneet myös Repoveden ja Pyhä-Luoston ohjeisiin ja sääntöihin.

Huolehdimme osallistujista ja järjestäjistä

Tapahtuman osallistujien ja järjestäjien turvallisuus sekä hyvinvointi ovat prioriteettejamme. Jokainen kurssilainen on vakuutettu tapaturman osalta.

Teemme yhteistyötä luotettavien alansa huippuosaajien kanssa. Haluamme taata kaikille onnistuneen tapahtuman, emmekä näin ollen hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häirintää. Kaikki osallistujat sitoutuvat tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun velvoitteisiin ja oikeuksiin.

Mahdollisten häirintätapausten varalle tapahtumissamme on aina nimettynä kaksi paikalla olevaa häirintäyhdyshenkilöä. Ilmoitamme yhdyshenkilöiden yhteystiedot osallistujille.

Sitoudumme vastuulliseen hallintoon

Hallintotapamme on vastuullista, ennakoivaa ja suunnitelmallista. Noudatamme toimintaamme ohjaavia lakeja, määräyksiä ja sopimuksia. Lisäksi käsittelemme kaikkia henkilötietoja tietosuojalain mukaisesti.

Haluamme jatkuvasti kehittää vastuullisuuttamme. Ole rohkeasti meihin yhteydessä, jos sinulla on ehdotuksia tai havaintoja parannusmahdollisuuksista.

EMERGENCY MEDICINE CAMP

Tapahtumat